Een constructieve workshop voor je bestuur, groep, of team

MoTiv kan je helpen met het verbeteren van samenwerking, werk- en vergadermethodes, en (persoonlijk) leiderschap. Het programma wordt aangepast om de specifieke vragen van de aanvragers te behandelen.

Hieronder kan je zien uit wat voor focusonderwerpen je kan kiezen.

Trainingssoorten

Communicatie

Iemand anders in je groep begrijpen kan moeilijk zijn. Uitleg helpt niet altijd.

Door deze training kan je de middelen verkrijgen om effectief te communiceren en te samenwerken.

Acquisitie

Een pitch doen is iets wat je kunt leren door te oefenen.

Bij deze training zorgen wij voor een omgeving waar jouw pitches top worden.

‘Gekke’ inhoud en jouw persoonlijke invloed zijn belangrijk voor een fantastische pitch.

Tijd Management

Wat is belangrijk, en wat kan door anderen gedaan worden?

Taken en rollen zijn er niet om je ergens van te weerhouden, maar om je vrij te maken om iets bij te dragen aan je team of je bestuur.

Delegeren kan je leren.

Team Building

Teams groeien en ontwikkelen zich.
Verhoudingen veranderen.

Gebruik die verandering!

Hoe kan jouw team een inspirerend, loyaal en stralend team worden (of blijven)?

Motivatie/Beslissingen nemen

Hoe kan je samen een goeie en snelle beslissing nemen?

Je wilt dat iedereen wordt gehoord en zich betrokken voelt.

Democratie is niet altijd makkelijk en kan veel tijd kosten. Methodes kan je echter leren om je proces efficiënter te maken.

Integriteit

Je wilt naar iedereen eerlijk zijn, maar hoe neem je eerlijke beslissingen? Is er een methode?

Welke waarden zijn belangrijker dan anderen voor je team? Kom erachter bij deze training.

Conflicthantering/Feedback

Feedback is onderdeel van een goede omgeving voor je team, maar hoe geef je goede feedback?

Zorg voor een veilige omgeving samen, en vindt een prettige manier om feedback te geven en te ontvangen

Visie & Verschillen

Teams hebben soms moeite met verschillen in persoonlijke drijfveer en verschil in beschikbaarheid.

Hoe ga je om met diversiteit in je team en hoe maak je ruimte voor iedereen om bij te dragen op zijn/haar eigen manier?

Talentontwikkeling

Leer elkaars talenten waarderen en leer hoe je elkaars persoonlijke groei kan stimuleren dit jaar.

Het kan moeilijk zijn om met diversiteit en verschillen te werken, maar dat is de uitdaging van onze eeuw.


Nieuwe trainingssessies

Studentenleiderschap:

De meeste studentenbesturen zijn nu halverwege. Vragen als “wat hebben we bereikt en wat willen we in de komende maanden bereiken?” komen steeds meer voor.

MoTiv biedt een trainingsprogramma van twee keer 45 minuten aan waarin je wordt uitgedaagd om te reflecteren op je energie, tijd en focus, met name in het Covid-tijdperk.

Er kunnen nog wat verbeterpunten zijn in jouw teambuilding waar je aan kan werken.

Studentenleiderschap motivatie:

Reflecteer op je motivatie en onderneem actie.
Gebruik de vrijheid die je in je bestuur hebt om je eigen stijl van teamleiderschap en samenwerking te (her)ontdekken.

MoTiv biedt je de middelen aan om op je persoonlijke leiderschap te reflecteren en je motivatie te stimuleren.

Stuur ons een e-mail met een voorstel voor een datum en tijd voor de trainingssessie van je team. 

Plan de datum van je training:

    Algemene informatie

    -Trainingssessies kunnen in Nederlands of Engels zijn

    -Alle bestuurs- of teamleden moeten aanwezig zijn voor een effectieve training

    -Een sessie duurt ongeveer drie uur

    Neem contact op via info@motiv.tudelft.nl