Een groep studenten bezoekt Auschwitz en reflecteert op de ervaringen

Maarten Alexander, Auschwitz/Delft/Den Haag 2018

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For details read our privacy policy or cookie policy.