Remembrance Visit Auschwitz

Voorjaar 2018,
In samenwerking met Innbetween Maastricht en LSE Leiden. Vier-daagse reis naar Auschwitz in het kader van Holocaust Memorial Day. Tijdens de reis werden opnamen gemaakt voor een filmverslag. Het doel is dat studenten niet alleen worden uitgedaagd om na de reis te reflecteren op hun ervaringen, maar ook om hun ervaringen door middel van filmopnamen te delen met anderen die niet hebben deelgenomen aan de reis.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For details read our privacy policy or cookie policy.