De kinderlijke filosoof

We zijn op bezoek bij Maarten Coolen. Maarten is een filosoof uit Amsterdam, respectabel oud, 80 jaar. Nog steeds dezelfde verbaasde ogen als op een jeugdportret dat in zijn kamer hangt. Hij is daar 5 jaar. Nooit echt ouder geworden. Hij is dan ook niet een ‘filosofoloog’, een kenner van de filosofische systemen, iemand die je kort en knap kan vertellen waar Hegel, Kant, Marx en Heidegger voor staan en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Nee, hij is een filosoof. Hij praat gewone taal, en weet daarin door te dringen tot de betekenis van alledaagse verschijnselen.

Renske Oldenboom en ik zijn bij hem op bezoek, want MoTiv wil hem uitnodigen voor een groot debat op de campus van de TU. We beleggen zo een debat regelmatig-onregelmatig, ongeveer elk jaar. We noemen het dit keer Lab for a Free World. Het begrip vrijheid is geïnspireerd door Tim van der Hagen, de rector, die in zijn Diesrede een lofzang hield in de academische vrijheid. Wij hebben de vrijheid genomen om dat begrip breder op te vatten. Academische vrijheid wordt bedreigd, zeker, maar ook andere vormen van vrijheid worden bedreigd. Op internationaal-politiek terrein hoef ik dat niet toe te lichten. 

Maar zeker ook op het niveau van ons eigen dagelijkse leven moeten we goed opletten. Want hoe vrij ben je als je op de TU werkt en je werkomgeving niet veilig is? Delta en de kranten staan er vol van. Tientallen, honderden mensen komen met verhalen dat ze niet gehoord worden, weggestopt worden op een zijpad van de weg naar succes. En hoe vrij ben je als je na je afstuderen een studieschuld meedraagt van vele tienduizenden euro’s? 

Op dit dagelijkse niveau willen we met studenten praten in dit Lab. We verwachten tegen de honderd studentenleiders, leden van besturen van de vele studentenorganisaties waar Delft rijk aan is. Aan hen de uitdaging om te vertellen hoe zij hun leven als student ervaren. Kom tevoorschijn met je verhalen. Nu is je kans, nu wordt er naar je geluisterd. We verwachten ook een lid van het CvB. En we hebben Maarten Coolen uitgenodigd, de filosoof die altijd kind is gebleven. Onze uitdaging is: geef aan waar het in de verhalen van al die Delftse studenten nu wringt. Waar wordt vrijheid echt bedreigd en waar liggen je kansen? Geen kleine opgave, dat snappen we, maar toch lichten zijn kinderlijke ogen op als we hem voorleggen. 

En vergis je niet, hij is bloedserieus. Hij zegt zijn Zwitsers bezoek voor ons af en is onze zeer gewaardeerde gast op 24 april.

 

Ton Meijknecht MoTiv TU Delft foto door Joram Boumans

Ton Meijknecht

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For details read our privacy policy or cookie policy.