Het Team van MoTiv

Renske Oldenboom MoTiv TU Delft foto door Joram Boumans

Renske Oldenboom

Gunther Sturms MoTiv TU Delft foto door Joram Boumans

Günther Sturms

David Schiethart MoTiv TU Delft foto door Joram Boumans

David Schiethart

Ton Meijknecht MoTiv TU Delft foto door Joram Boumans

Ton Meijknecht

Jeroen van Lawick van Pabst MoTiv TU Delft foto door Joram Boumans

Jeroen van Lawick

Hans van Drongelen MoTiv TU Delft foto door Joram Boumans

Hans van Drongelen

Karen Chapman - foto door Joram Boumans

Karen Chapman

Joram Boumans

Joram Boumans

Over ons

Over ons
MoTiv is een centrum voor persoonlijke ontwikkeling in onderwijs en werk van de Technische Universiteit Delft.

Missie
Onze missie is om beide studenten en werkenden uit te dagen op het gebied van zin en motivatie om persoonlijke en professionele groei te stimuleren. Dit leidt tot een beter begrip van persoonlijke creatieve en innovatieve krachten, wat ruimte maakt voor de existentiele plezieren van technisch werk.

Waardes
We hechten waarde aan professionaliteit en persoonlijkheid, toewijding en inzet, het magische en het tragische, vertrouwen en de onuitputbare inspanning om te verbeteren en te innoveren.

Programma’s
Onze programma’s richten zich op soft skill trainingen, samenwerking, communicatie, en persoonlijk leiderschap. Ze zijn ontworpen voor beide individueel en groepsverband.

Cliënten
We ontwerpen onze cursussen en openbare bijeenkomsten zeer grondig in samenwerking met leden van de doelgroep of de commissaris, zodat we aan je vraag kunnen voldoen. Neem contact voor een interview, een lunch, of om andere vragen te bespreken.

Ervaring
De staf van MoTiv heeft ervaring met het werken met studenten en docenten van de TU Delft, In-Holland en de Haagse Hogeschool, met een focus op de praktische waarde van motivatie in wetenschap en technologie. De zin van technologie voor studenten en in onze maatschappij is onze zorg.

motiv logo

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For details read our privacy policy or cookie policy.