Praten over welzijn

Motiv in Delft - foto door Joram Boumans - foto lab for a new world evenement 2022

In de Delftse academische wereld is techniek een belangrijke, beeldbepalende factor. Onwillekeurig wordt de taal die in deze wereld gebruikelijk is, de taal van meten is weten, ook toegepast op het geestelijk domein. Eigen gevoelens verwoorden wordt als vaardigheid onderschat. 

Toch worden veel studenten tot een keuze voor techniek bewogen door hun ‘gevoel’ voor de
maatschappelijke betekenis, het nut van techniek. 

In dit ‘Diner Pensant’ spreken studenten met elkaar en met enkele medewerkers over wat welzijn voor hun betekent. Wanneer voel ik mij goed, hoe kom ik erachter dat de ander zich niet goed voelt, in hoeverre moeten wij voor elkaar zorgen? In de ongedwongen sfeer van samen eten komen woorden makkelijker naar voren.

Diner Pensant (wat gaan we doen)

Het Diner Pensant is een ‘denkend diner’. Wij brengen op een avond (tussen 1700 uur en 2100 uur) studentenleiders (bestuurders) bij elkaar in een mooie elegante setting. Aan ronde tafels (per tafel 9 studenten) gaan studenten met elkaar in gesprek over het thema zorg en studentenwelzijn. Elke tafel kent een gespreksleider.

Het maaltijd gesprek wordt voorafgegaan door een aantal columns (steeds 10 minuten). Hiervoor nodigen we sprekers uit om kort een impuls te geven aan het gesprek. De eigen ervaringen en reflectie van studenten staat steeds centraal. We denken aan psycholoog Sabina Beijne, Rob Mudde (CvB TU Delft), professor Chris Verhoeven en enkele studenten. MoTiv zal op het einde van de avond een reflectie/synthese geven. Wij geven zo studenten tijd voor reflectie. Zoals Ingenieurs reflexieve ingenieurs moeten zijn. Wij hopen hierbij een impuls te geven aan zorg voor de wereld en zorg voor onze campus. In alle rust kan worden verkend wat welzijn op de campus is, hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag, hoe om te gaan met diversiteit op de campus, etc.

Motiv in Delft - foto door Joram Boumans - foto lab for a new world evenement 2022

Informatie

  • Datum: 23 maart 2023
  • Tijd: 18.00 – 21.00
  • Locatie: Lijm en Cultuur,  Rotterdamseweg 272, 2628 AT Delft
  • Voor aanmeldingen en vragen: info@motiv.tudelft.nl

Previous event: Lab for a New world

Motiv in Delft - drawing by Joram Boumans - handshake

Can robotics save the earth or is it dangerous technology?

How do we deal with biology and bio-tech?​​

Can we really change the DNA of the world and reshape nature and society?​​

Are we responsible for future generations?

What is the paradigm we are living in? ​

What is the good life?

Need more info or want to contribute?

email us at:
info@motiv.tudelft.nl

motiv logo

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For details read our privacy policy or cookie policy.